Uitnodiging verenigingsavond

25 april 2018

Beste leden,

Bij deze nodigen wij jullie uit voor de

Verenigingsavond ( ALV nieuwe stijl) van OPM Heerenveen

op woensdag 25 april 2017 om 19:30 uur in de grote vergaderzaal boven  in Sportstad te Heerenveen.

Om deze avond tot een succes te maken, is jullie aanwezigheid niet geheel vrijblijvend. Van alle teams wordt verwacht dat er minimaal 2 personen aanwezig zijn. Meer mag natuurlijk ook. Ook is het belangrijk dat van elke commissie een afvaardiging aanwezig is en dat onze trainers en scheidsrechters aanwezig zijn.

Agendapunten ALV

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Notulen algemene ledenvergadering 18 oktober 2017
  4. Terugblik afgelopen seizoen en toelichting toekomst
  5. Nieuwe kleding
  6.  Begroting
  7. Scheidsrechtersopleiding, datum 15 mei
  8. Commissies
  9. Rondvraag

Wij hopen iedereen op deze verenigingsavond te ontmoeten.

Bestuur OPM Heerenveen