Uitnodiging Verenigingsavond woensdag 21 november 2018

28 oktober 2018

Waar:    Vergaderzaal Sportstad

Tijd:       19.30 tot 21.45 uur

Agenda verenigingsavond

  1. Welkom
  2. Mededelingen
  3. Notulen algemene ledenvergadering 25-4-2018
  4. Bestuurs- en commissiezaken

Iedere commissie geeft een kort overzicht van het afgelopen seizoen en de ideeën voor het komende seizoen.

  1.  Jaarcijfers OPM Heerenveen seizoen 2017-2018
  2. Jaarplanning 2018-2019
  3. Rondvraag

Om deze avond tot een succes te maken, is jullie aanwezigheid niet geheel vrijblijvend. Van alle teams wordt verwacht dat er minimaal 2 personen aanwezig zijn. Meer mag natuurlijk ook. Ook is het belangrijk dat van elke commissie een afvaardiging aanwezig is en dat onze trainers en scheidsrechters aanwezig zijn.