Verenigingsavond – Algemene ledenvergadering

27 oktober 2019

Woensdagavond 6 november aanstaande is de volgende Verenigingsavond – Algemene ledenvergadering.
Om 19.30 uur start de avond in de vergaderzaal van Sportstad.

Agenda:
1. Welkom
2. Mededelingen
3. Notulen algemene ledenvergadering 21-11-2018
4. Bestuurs- en commissiezaken
Iedere commissie geeft een kort overzicht van het afgelopen seizoen en de ideeën voor het komende seizoen.
5. Jaarcijfers OPM Heerenveen seizoen 2018-2019
6. Begroting 2019-2020
Voorstel contributieverhoging
7. Jaarplanning 2019-2020
8. Sponsoracties brainstorm
9. Vacatures
10. Rondvraag
Om deze avond tot een succes te maken, is jullie aanwezigheid niet geheel vrijblijvend. Van alle teams wordt verwacht dat er minimaal 2 personen aanwezig zijn. Meer mag natuurlijk ook. Ook is het belangrijk dat van elke commissie een afvaardiging aanwezig is en dat onze trainers en scheidsrechters aanwezig zijn.