Start competitie: praktische zaken

13 september 2020

Volgend weekend starten, met uitzondering van de Eredivisie, alle klassen en divisies met de competitie. Door de huidige situatie zijn er, zowel binnen als buiten de lijnen, regels opgesteld om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Klik hier voor een aantal praktische zaken

Gebruik landelijk protocol verantwoord sporten 
In het landelijk protocol verantwoord sporten vind je alle richtlijnen en maatregelen waaraan alle sporters, sportverenigingen en -bonden zich aan moeten houden. 

Raadpleeg landelijk protocol verantwoord sporten (laatste update 21 augustus) 

Gebruik protocol indoor volleybal 
Als aanvulling op het protocol verantwoord sporten is het protocol voor indoor volleybal samengesteld met daarin zaken die specifiek voor volleybal gelden. Denk daarbij aan richtlijnen voor verschillende groepen, starttijden, maar ook hoe we omgaan met eventuele voortijdige beëindiging van de competities. Ook worden hierin eventuele afwijkingen van spelregels of reglementsartikelen beschreven. 

Dit protocol is een levend document en is gebaseerd op de kennis van nu, 1 september 2020. Afhankelijk van de maatregelen die de overheid neemt, kunnen er aanpassingen gedaan worden. Bij een nieuwe versie zullen de wijzigingen in rood worden aangegeven. Ook vind je hieronder een apart protocol indoor volleybal voor arbitrage.

 Raadpleeg Protocol indoor volleybal (update 9 september)