Onze club

Volleybal voor Iedereen bij OPM Heerenveen

Ben je op zoek naar een leuke teamsport die geschikt is voor iedereen? Bij OPM Heerenveen kun je wekelijks genieten van volleybal, ongeacht je leeftijd of niveau. Met meer dan 100 enthousiaste leden zijn we de volleybalvereniging in Heerenveen en omgeving. Bij ons draait volleybal om plezier en prestatie, en we verwelkomen graag nieuwe gezichten!

Volleybal is niet alleen een sport, het is een passie die we graag delen. Bij OPM Heerenveen vinden we het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om deze geweldige sport te ervaren. Kom langs, leer nieuwe mensen kennen en verbeter je volleybalvaardigheden. Samen bouwen we aan een sterker team en een hechtere vereniging.

Historie

Sinds juni 2011 is de vereniging OPM Heerenveen een feit. De volleybalvereniging is ontstaan uit 3 sportclubs die samen zijn gegaan, namelijk sv OKC (De Knipe), PZH (Heerenveen) en vv Mildam (Mildam). Door de samenwerking van alle drie verenigingen kan OPM Heerenveen op een breed niveau volleybal aanbieden. We zijn een vereniging die naast prestatie tevens gezelligheid en betrokkenheid voorop heeft staan.

Bestuur

Het bestuur van OPM Heerenveen bestaat uit voorzitter Dave Busstra, penningmeester Wim Lont en secretaris Tjeuke Horsten. Het bestuur wordt ondersteund door algemeen bestuurslid Ruurd Zwigt en commissies voor specifieke onderwerpen. Denk hierbij aan zaken als sponsoring, ledenadministratie en technische zaken. Alle bestuurs- en commissieleden zijn vrijwilligers binnen de vereniging.

Dave Busstra

Voorzitter

Wim Lont

Penninngmeester

Tjeuke Horsten

Secretaris

Ruurd zwigt

Algemeen bestuurslid

Vertrouwenspersoon

Binnen OPM Heerenveen is Luuk Goede actief als vertrouwenspersoon. Mocht u hem willen benaderen dan kan dat via onderstaande knop.