Recreatieteam De Knipe

Albert Weda

Anneke Sietsma

Judith Wiedenhoff-Oosterdijk

Lucia Huijskes

Trientsje Dikkerboom-Popma

Trijntje Vries-Heddema

Wikje Dijk-Dottinga

Wystse Algra

Harm Drenth

Anny Idzenga

Catharina Seinstra

Ulbe Dijk

Bart Driehuijs

Trainer: Wim van Dijk

Trainingsinformatie: Maandag, De Barten: 20.00 – 21.0 uur

Wil je ook meedoen? Dit kan vrijblijvend!